เทคโนโลยีการพิมพ์ต้นแบบแบบ 3 มิติ

                ในวงการ jewelry คงไม่มีใครไม่รู้จัก เครื่องพิมพ์3มิติ ประเภท SLA (Stereolithographic) หรือ

DLP (Direct Light Processing) ที่สามารถปริ้นแหวนที่มีความละเอียดมากๆได้ทั้งวง สามารถปริ้นฟันเทียม

หรือ โมเดลที่มีความละเอียดมากๆ ได้เหมือนจริง 1 ชั้นการพิมพ์ละเอียดถึง 25 ไมครอน หรือการผม 1 เส้น

มาผ่าตามยาว ออกเป็น 20 ส่วน

.   .   .   .   .

                หลายคนฟังดูเทคโนโลยีเครื่องพิมพ์ 3 มิติ เหมือนกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ แต่จริงๆแล้ว เครื่องพิมพ์ 3 มิติ ได้ถือกำเนิดขึ้นประมาณปี 1980!!ซึ่งมากกว่า

อายุผมซะอีก แต่ในยุคนั้นยังมีข้อจำกัดหลายๆเรื่อง อีกทั้งติดปัญหาทางกฎหมายในเรื่องสิทธิบัตร จึงทำให้ยังไม่เป็นที่นิยม ซึ่งกว่าจะหมดอายุของสิทธิบัตร ก็พึ่งจะไม่กี่ปีนี้เอง

.

นับวันเทคโนโลยีนี้ จะมีส่วนเข้ามาเกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันมากขึ้น ไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง เพราะทำได้

ตั้งแต่เฟืองในนาฬิกาจนไปถึง ปริ้นบ้านได้ทั้งหลัง!

.

               บริษัท เกียรติสิน เมทัล เวิร์ค จำกัด ก็ได้นำเทคโนโลยีการพิมพ์ 3 มิติ หรือ 3D printer เข้ามามีส่วนในการออกแบบ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตจริง และตอบสนองความต้องการต้นแบบของลูกค้าได้อย่างรวดเร็วอีกด้วย

.